8. Hur man utbildar sig i Metakognitiv terapi, med Marcus Rosander

Hur kan man gå tillväga om man vill utöva Metakognitiv terapi (MCT) som terapeut? Grundutbildningen för att bli certifierad MCT-terapeut är MCT Masterclass, en två-årig utbildning där man undervisas av förgrundsgestalterna i MCT. Hur ser denna utbildning ut, och vilka andra utbildningar kan man gå för att lära sig MCT?

8. Hur man utbildar sig i Metakognitiv terapi, med Marcus Rosander

Hur kan man gå tillväga om man vill utöva Metakognitiv terapi (MCT) som terapeut? Grundutbildningen för att bli certifierad MCT-terapeut är MCT Masterclass, en två-årig utbildning där man undervisas av förgrundsgestalterna i MCT. Hur ser denna utbildning ut, och vilka andra utbildningar kan man gå för att lära sig MCT?

03:00 Intervjun börjar
06:42 Hur det var att börja med MCT Masterclass efter att ha provat på egen hand
07:30 Hur upplägget ser ut på MCT Masterclass
09:20 Om att blocken skapar en röd tråd där man fördjupar sig i olika delar, trots att de är diagnosspecifika
11:20 Vilka komponenter som ett block innehåller: föreläsning, rollspel, video
13:00 Study buddy
14:45 Om handledning genom loggar
16:45 Om längden på utbildningen
18:55 Om vad Marcus upptäckte att han hade gjort “fel”. Prata mindre, göra en övning flera gånger tills det landat.
25:20 Att få perspektiv på andra typer av diagnoser och verksamheter
27:45 Hur Marcus MCT-kunskaper har förändrat sättet att göra bedömningar på
32:50 Vem får gå MCT Masterclass? Och om svårigheten med att ha tidigare utbildning i KBT när man börjar med MCT
38:40 Vad som kanske saknas i Masterclassen
40:30 Level 2 – Steget efter MCT Masterclass
44:00 Om det här med att MCT är restriktiv och protektionistisk
48:25 Om kostnaden att gå i MCT Masterclass
50:15 Om vad det finns för alternativ att lära sig MCT om man är intresserad av MCT
53:45 Om MCT Masterclass i Stockholm 2020
54:20 Avslutande ord om att det kanske inte kommer så många fler chanser att få ha Adrian Wells och Hans Nordahl som utbildare