Avsnitt 2

2. Grunderna i Metakognitiv terapi, med Göran Parment

Vilka är grundpelarna för att förstå psykisk ohälsa enligt metakognitiv terapi? Vi går igenom centrala begrepp i MCT och hur de hänger ihop.

http://directory.libsyn.com/episode/index/id/11067710

00:50 Introduktion
02:00 Två namn att känna till: Adrian Wells och Hans Nordahl
03:20 Sammanfattning av avsnittets intervju med Göran Parment
05:25 Intervjun börjar: Presentation av Göran Parment
07:25 Kortfattad beskrivning av Metakognitiv terapi
11:35 Görans resa som psykolog till MCT
20:25 En djupare genomgång av grunderna i MCT
21:40 Triggertankar
23:30 CAS (oro, ältande, hotfokus, kontraproduktiva beteenden)
27:45 Positiva och negativa metaantaganden
39:55 Hjälper det verkligen inte att oroa sig?
43:50 Symtom
46:50 MCT vänder på orsakssambanden jämfört med KBT
49:20 Självbild
52:10 Ett annorlunda terapiklimat vid MCT
56:00 Avslutning