2. Grunderna i Metakognitiv terapi, med Göran Parment

Vilka är grundpelarna för att förstå psykisk ohälsa enligt metakognitiv terapi? Vi går igenom centrala begrepp i MCT och hur de hänger ihop.

2. Grunderna i Metakognitiv terapi med Göran Parment

Vilka är grundpelarna för att förstå psykisk ohälsa enligt metakognitiv terapi (MCT)? Psykologen Göran Parment tar oss igenom begreppen triggertanke, CAS, negativa och positiva metaanataganden, symtom och självbild och hur dessa hör ihop.

00:50 Introduktion
02:00 Två namn att känna till: Adrian Wells och Hans Nordahl
03:20 Sammanfattning av avsnittets intervju med Göran Parment
05:25 Intervjun börjar: Presentation av Göran Parment
07:25 Kortfattad beskrivning av Metakognitiv terapi
11:35 Görans resa som psykolog till MCT
20:25 En djupare genomgång av grunderna i MCT
21:40 Triggertankar
23:30 CAS (oro, ältande, hotfokus, kontraproduktiva beteenden)
27:45 Positiva och negativa metaantaganden
39:55 Hjälper det verkligen inte att oroa sig?
43:50 Symtom
46:50 MCT vänder på orsakssambanden jämfört med KBT
49:20 Självbild
52:10 Ett annorlunda terapiklimat vid MCT
56:00 Avslutning