Bra att känna till

Om du är intresserad av att gå i metakognitiv terapi så finns det några saker som kan vara bra att tänka på eller känna till.

1. Se till att psykologen eller psykoterapeuten du träffar går eller har gått MCT Masterclass

När en terapiform börjar bli populär är det vanligt att personer eller organisationer påstår sig kunna erbjuda den, trots att de saknar kompetens. Man kanske har läst en bok om MCT och överskattar sin förmåga att kunna utföra terapin på egen hand.

Den enda utbildningen som ger tillräckliga färdigheter i att utöva metakognitiv terapi är MCT Masterclass, vilken anordnas av det internationella institutet MCT institute. Om du vill se till att du får riktig MCT så kontrollera att din behandlare har gått MCT Masterclass, eller går denna utbildning just nu.

2. Det är fortfarande få psykologer och psykoterapeuter som är utbildade i MCT i Sverige

Eftersom metakognitiv terapi är en så pass ny terapiform så är det fortfarande inte så många i Sverige som hunnit utbilda sig i den. Faktum är att den första MCT Masterclass som hållits i Sverige startade februari 2021. De som går denna utbildning har alltså bara precis börjat. De svenska psykologer och psykoterapeuter som är MCT-certifierade har istället fått gå denna utbildning utomlands, oftast i Danmark eller Norge. Detta kan göra det svårt att få ta del av denna terapimetod om man är bosatt i Sverige. Efterfrågan är större än utbudet och det kan innebära långa väntetider. Det kan därför vara bra att försöka vara ute i god tid om man upplever psykiska besvär.

3. MCT-institutet kan ge hjälpsam information

MCT-institutet är den internationella organisation som kvalitetssäkrar utövandet av metakognitiv terapi. Institutet leds av Adrian Wells (grundaren av MCT, professor i psykologi vid University of Manchester, England) och Hans Nordahl (professor i beteendemedicin vid Norges Teknisk-Naturvetenskapliga Universitet i Trondheim). Det finns dock också nationella avdelningar av detta institut. Den svenska avdelningen tar hand om frågor som berör Sverige mer specifikt.

På den svenska hemsidan för mct-institutet finns de flesta MCT-certifierade psykologerna och psykoterapeuterna listade med kontaktuppgifter.