6. Metakognitiv terapi som anhörigstöd, med Lene Essenbæk Karlsson

Att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa är inte alltid helt lätt. Psykoterapeuten Lene Essenbæk Karlsson berättar om vilka utmaningar man kan stå inför i en sådan situation, och på vilket sätt Metakognitiv terapi kan vara till hjälp. Vi går också in på hur det skiljer sig från andra former av stöd som ofta erbjuds anhöriga, och för- och nackdelar med dessa.

6. Metakognitiv terapi som anhörigstöd, med Lene Essenbæk Karlsson

Att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa är inte alltid helt lätt. Psykoterapeuten Lene Essenbæk Karlsson berättar om vilka utmaningar man kan stå inför i en sådan situation, och på vilket sätt Metakognitiv terapi kan vara till hjälp.

00:50 Introduktion till dagens avsnitt 
06:00 Intervjun börjar: Kort om Lenes bakgrund och om gruppen anhöriga till psykiskt sjuka
09:20 Om Lenes egna erfarenheter av depression och behandling, och varför hon anser att MCT är en lämplig metod
15:00 Är oro mer befogad för anhöriga till psykiskt sjuka?
20:05 Vad karaktäriserar denna grupp?
24:15 MCT för anhöriga handlar inte om att få prata av sig
27:15 Vad andra anhöriggrupper för brukar erbjuda (i Köpenhamn)
30:10 Hjälper det att få prata av sig? 
33:55 Lenes gruppupplägg för anhöriga
43:40 Om olika stadier i sorg
46:45 Hur MCT för anhöriga ser ut
50:45 Fönsterövningen, en övning i detached mindfulness
56:00 Orosstund för anhöriga
1:00:30 När individuell kontakt passar bättre
1:01:55 Varför gruppbehandling generellt har bättre effekt
1:04:20 Hur den individuella kontakten kan skilja sig från grupp
1:07:25 Avslutning av intervjun