3. Introduktion till övningarna i Metakognitiv terapi, med Ulrika Törnell

Hur ser övningarna ut som man får göra i Metakognitiv terapi (MCT)? Psykoterapeuten Ulrika Törnell tar oss igenom övningarna ”Orosstund”, ”Detached mindfulness” och ”Uppmärksamhetsträning”.

3. Introduktion till övningarna i Metakognitiv terapi med Ulrika Törnell

Hur ser övningarna ut som man får göra i Metakognitiv terapi (MCT)? Psykoterapeuten Ulrika Törnell tar oss igenom övningarna ”Orosstund”, ”Detached mindfulness” och ”Uppmärksamhetsträning”.

00:30 Om varför avsnittet tyvärr fick kortas ned, med den mer detaljerade genomgången av övningarna bortklippta
04:30 Information om hemsidan och var man kan lyssna på podden
05:20 Information till psykologer och psykoterapeuter som vill utöva MCT
07:15 Kort beskrivning av dagens intervju
08:45 Intervjun börjar: Presentation av Ulrika Törnell
12:45 Kort beskrivning av övningarna orosstund, detached mindfulness och uppmärksamhetsträning
18:10 Är dessa övningar egentligen samma övning i olika skepnad?
20:20 Skillnaden mellan distraktion och detached mindfulness
-övningar bortklippta-
23:05 Hur man kommer åt beteendeproblem genom detached mindfulness
25:55 Avslutning av intervjun
26:20 Om att det finns fler typer av övningar, men alla utgår ifrån detached mindfulness
26:45 Boktips för vidare läsning om MCT
28:10 Avslutning