5. MCT i psykiatrin, med Jannis Gatzacis

Psykologen Jannis Gatzacis berättar om hur det fungerar att ha gruppbehandling i Metakognitiv terapi (MCT) för depression. Vi pratar också om vikten att applicera MCT-principerna på sig själv som behandlare. Till sist går vi in på hur evidensen för MCT ser ut.

5. MCT i psykiatrin, med Jannis Gatzacis

Psykologen Jannis Gatzacis berättar om hur det fungerar att ha gruppbehandling i Metakognitiv terapi (MCT) för depression. Vi pratar också om vikten att applicera MCT-principerna på sig själv som behandlare. Till sist går vi in på hur evidensen för MCT ser ut.

00:50 Introduktion till dagens avsnitt
04:55 Intervjun börjar: Presentation av Jannis Gatzacis och MCT-verksamheten i Stockholms psykiatri
14:30 MCT-gruppen för depression
19:20 Resultaten av behandlingen
23:05 MCT får effekt på symtom och diagnoser utöver huvudfokuset
26:45 Deltagarnas feedback: positivt att inte behöva prata om problemen
29:10 Att lära ut övningarna i grupp
31:25 Lärdomar av att köra gruppen
33:05 Vikten av att applicera MCT-principerna på sig själv som behandlare
37:25 Att inte behöva gå in i dragkamp med patienter som är skeptiska
40:20 Evidensen för MCT
49:25 Tänk om radiopsykologen var metakognitiv terapeut
51:50 Om svårigheterna att lära sig MCT och vikten av utbildning
53:10 Avslutning