Emil Alexander

Leg. Psykolog, Verksamhetsutvecklare

Metakognitiva podden

För den som vill lära sig mer om metakognitiv terapi har jag en podcast, ”Metakognitiva podden”, där jag intervjuar psykologer och psykoterapeuter om denna terapiform.

Föreläsningar

Jag erbjuder föreläsningar om metakognitiv terapi och psykologi i allmänhet, för företag och föreningar. 

Vad är Metakognitiv Terapi?

Metakognitiv terapi (Metacognitive therapy, MCT) är en relativt ny terapiinriktning, och som spås kunna bli nästa stora paradigm att ta över efter KBT (Kognitiv beteendeterapi). De studier som undersökt effekten av MCT för olika psykiska besvär tyder nämligen på att detta kanske kan vara den mest effektiva behandlingsformen som hittills utvecklats för en rad psykiska besvär.

Min egna kliniska erfarenhet av att ha jobbat både med KBT och med MCT bekräftar bilden att MCT är mer verksam vid flertalet psykiska besvär. Det är därför som jag har gått över till att jobba med metakognitiv terapi i första hand.

Det som är banbrytande med MCT är att istället för att fokusera på specifika tankar, känslor eller beteenden som man oftast gör i andra terapier, så fokuserar MCT på vad vi har för tankar om vårt tänkande, dvs våra metakognitioner. T.ex. om vi tänker att det är hjälpsamt att grubbla, eller om vi har kontroll över vår oro. Det är nämligen denna typ av tankar som styr i vilken grad vi faktiskt gör saker som gör att vi mår bättre eller sämre.

Intresserad av att gå i Metakognitiv Terapi?

Jag har tidigare erbjudit metakognitiv terapi i privat regi, men har nu lagt ned denna verksamhet. Det finns dock flera andra psykologer och psykoterapeuter i Sverige som erbjuder metakognitiv terapi.

Bra att tänka på eller känna till om man är intresserad av metakognitiv terapi:

1. Se till att psykologen eller psykoterapeuten du träffar går eller har gått MCT Masterclass
2. Det är fortfarande relativt få psykologer och psykoterapeuter som är utbildade i MCT i Sverige

Metakognitiva podden

Lyssna på intervjuer med psykologer och psykoterapeuter som är utbildade i metakognitiv terapi, och lär dig mer om vad det handlar om.

Podcasten riktar sig både till dig som är nyfiken på MCT, och kanske funderar på att gå i metakognitiv terapi, samt behandlare som kanske överväger att utbilda sig i denna terapiinriktning.