Startsida

Vad är Metakognitiv terapi (MCT)?

Metakognitiv terapi (MCT) är en relativt ny terapiform som spås kunna bli nästa stora paradigm att ta över efter Kognitiv beteendeterapi (KBT). Den forskning som hittills studerat effekten av MCT har visat på resultat vid behandling av depression och ångeststörningar som oftast överträffar effekten av KBT.

Metakognitiva podden undersöker hur människans tankar om sina tankar påverkar mänskligt fungerande och mående.