4. Generaliserat ångestsyndrom och MCT, med Helene Semb

Vad är generaliserat ångestsyndrom, eller GAD? Hur behandlar man det enligt Metakognitiv terapi (MCT)? Och hur skiljer sig denna behandling från andra behandlingar? Dessa frågor får vi hjälp med att besvara av Helene Semb.

4. Generaliserat ångestsyndrom och MCT, med Helene Semb

Vad är generaliserat ångestsyndrom, eller GAD? Hur behandlar man det enligt Metakognitiv terapi (MCT)? Och hur skiljer sig denna behandling från andra behandlingar? Dessa frågor får vi hjälp med att besvara av Helene Semb.

00:50 Mina erfarenheter av den första workshopen i MCT Masterclass
05:40 Introduktion till dagens intervju
07:30 Intervjun börjar: Presentation av Helene Semb och hennes syn på MCT
15:25 Vad är generaliserat ångestsyndrom (GAD)?
17:35 Varför utvecklar vissa personer GAD?
18:50 GAD som personlighetsdrag, och skillnaden mellan ångestsyndrom och personlighetssyndrom
24:05 Hur behandlar man GAD med Metakognitiv terapi? Kartläggning.
31:45 Ohjälpsamma strategier folk använder vid GAD
38:25 Att lära sig detached mindfulness
41:30 Att jobba med metakognitiva antaganden
47:30 Hur MCT jämförs med andra typer av behandlingar för GAD (t.ex. Tillämpad avslappning, Intolerans för osäkerhet)
56:50 Avslutning