Metakognitiva podden

En podd som undersöker hur människans tankar om sina tankar påverkar mänskligt fungerande och mående

I podcasten intervjuar jag psykologer, psykoterapeuter och forskare om allt som har att göra med människans tänkade om sitt tänkade. I fokus står terapiinriktningen Metakognitiv terapi (MCT), en av de nyaste terapiformerna som växer med rasande fart tack vare den forskning som visar att terapiformen kan vara den mest effektiva hittills för en rad olika psykiska problem.

Musik & Foto: Emil Alexander

Metakognitiva podden ska gå att finna på alla ställen där det finns podcast. Länkar till Spotify och Apple:


8. Hur man utbildar sig i Metakognitiv terapi, med Marcus Rosander

Hur kan man gå tillväga om man vill utöva Metakognitiv terapi (MCT) som terapeut? Grundutbildningen för att bli certifierad MCT-terapeut är MCT Masterclass, en två-årig utbildning där man undervisas av förgrundsgestalterna i MCT. Hur ser denna utbildning ut, och vilka andra utbildningar kan man gå för att lära sig MCT?


7. Hur är det att gå i Metakognitiv terapi? med Pär-Ola Persson

Pär-Ola Persson har besvärats av depression och utmattning flera gånger i sitt liv, och provat både antidepressiv medicin och olika varianter på kognitiv beteendeterapi (KBT). Men när han provade metakognitiv terapi (MCT) så kände han för första gången att han började bli fri från sina besvär på riktigt. Han berättar om sina erfarenheter kring detta.


6. Metakognitiv terapi som anhörigstöd, med Lene Essenbæk Karlsson

Att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa är inte alltid helt lätt. Psykoterapeuten Lene Essenbæk Karlsson berättar om vilka utmaningar man kan stå inför i en sådan situation, och på vilket sätt Metakognitiv terapi kan vara till hjälp. Vi går också in på hur det skiljer sig från andra former av stöd som ofta erbjuds anhöriga, och för- och nackdelar med dessa.


5. MCT i psykiatrin, med Jannis Gatzacis

Psykologen Jannis Gatzacis berättar om hur det fungerar att ha gruppbehandling i Metakognitiv terapi (MCT) för depression. Vi pratar också om vikten att applicera MCT-principerna på sig själv som behandlare. Till sist går vi in på hur evidensen för MCT ser ut.


4. Generaliserat ångestsyndrom och MCT, med Helene Semb

Vad är generaliserat ångestsyndrom, eller GAD? Hur behandlar man det enligt Metakognitiv terapi (MCT)? Och hur skiljer sig denna behandling från andra behandlingar? Dessa frågor får vi hjälp med att besvara av Helene Semb.


3. Introduktion till övningarna i Metakognitiv terapi, med Ulrika Törnell

Hur ser övningarna ut som man får göra i Metakognitiv terapi (MCT)? Psykoterapeuten Ulrika Törnell tar oss igenom övningarna ”Orosstund”, ”Detached mindfulness” och ”Uppmärksamhetsträning”.


2. Grunderna i Metakognitiv terapi, med Göran Parment

Vilka är grundpelarna för att förstå psykisk ohälsa enligt metakognitiv terapi? Vi går igenom centrala begrepp i MCT och hur de hänger ihop.


1. Introduktion till Metakognitiv terapi, med Peter Myhr

Vad är Metakognitiv terapi? I detta avsnitt ger Peter Myhr ett svar på denna fråga. Vi pratar också om hur Peter hittade till terapiformen, och att han var den första i Sverige att utbilda sig i den.