7. Hur är det att gå i Metakognitiv terapi? med Pär-Ola Persson

Pär-Ola Persson har besvärats av depression och utmattning flera gånger i sitt liv, och provat både antidepressiv medicin och olika varianter på kognitiv beteendeterapi (KBT). Men när han provade metakognitiv terapi (MCT) så kände han för första gången att han började bli fri från sina besvär på riktigt. Han berättar om sina erfarenheter kring detta.

7. Hur är det att gå i Metakognitiv terapi? med Pär-Ola Persson

Pär-Ola Persson har besvärats av depression och utmattning flera gånger i sitt liv, och provat både antidepressiv medicin och olika varianter på kognitiv beteendeterapi (KBT). Men när han provade metakognitiv terapi (MCT) så kände han för första gången att han började bli fri från sina besvär på riktigt.

00:55 Introduktion till dagens avsnitt
01:35 En kort beskrivning av vad metakognitiv terapi är
04:35 Om dagens intervju och vart man kan vända sig för mer information
06:20 Pär-Olas bakgrund och hur han har mått i olika perioder
12:30 Vad Pär-Ola tidigare trott att hans mående har berott på. Gener och kemisk obalans
16:20 Vilka behandlingsformer Pär-Ola tidigare har gått i och hur han upplevt det
19:25 Hur han upplevt att ta antidepressiv medicin
21:40 Hur Pär-Ola hamnade i Metakognitiv terapi
25:50 Hur det var att börja i behandling med MCT. Osäkerheten om det verkligen kan vara så enkelt som att minska sitt oroande och grubblande.
30:20 Hur problemformulering i MCT jämför med andra terapiinriktningar
32:30 Hur den fortsatta behandlingen såg ut. Grubbeltid
36:40 Om att ifrågasätta metakognitioner
39:55 Om fokus och uppmärksamhetsträning, ATT
43:45 Om skillnaden gentemot ACT. ACT handlar mer om att acceptera att man kommer ha negativa tankar, än att hitta sätt att sluta med det. Och innebär fortsatt ett visst engagemang i att göra saker med tankarna
46:30 Om detached mindfulness
48:20 Hur och när strategierna började få effekt på det generella måendet
52:05 Hur många gånger de träffats i behandling och hur planen ser ut framöver
53:35 Hur själva samtalet skiljer sig i MCT jämfört med KBT
55:50 Om att förändringen gått snabbt
56:25 Tidigare behandlingar har lindrat, MCT har botat 
57:00 Om att han ej längre tror att det är något fel på honom
58:50 Avslutning