Metakognitiv Terapi via Video

Jag erbjuder metakognitiv terapi (MCT) via video. Här finns information till dig som är intresserad av detta.

För vem passar metakognitiv terapi?

Metakognitiv terapi har bäst effekt när det gäller besvär med oro och grubbel. Detta innebär också att det passar mycket bra vid stressproblem, eftersom oro ofta är en viktig orsak till stressen när man tittar närmare på det. Vad gäller psykiatriska diagnoser så passar MCT utmärkt för Generaliserat Ångestsyndrom (GAD), Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), Tvångssyndrom (OCD), social fobi/ångeststörning och depression. Andra diagnoser som det också passar bra för, men som inte är lika beforskade, är dysmorfofobi (BDD) och ätstörningar.

MCT passar också bra för dig som upplever det svårt att hantera känslor, t.ex. ångest eller ilska.

Att gå i Metakognitiv terapi hos mig

Om man är intresserad av att gå i metakognitiv terapi via video hos mig brukar jag föreslå ett kort telefonsamtal så att vi kan stämma av om det skulle passa för dig och för att du ska kunna ställa frågor du har.

Kommer vi fram till att inleda terapi bokar vi sen in ett första besök för mer noggrann kartläggning av dina besvär och hur vi kan förstå dem utifrån MCT. Därefter kommer vi in på de övningar och diskussioner som hjälper dig bli fri från dina besvär.

Det är lite olika från person till person hur många gånger man sedan träffas. Det kan bero på hur stora besvär man har, hur mycket tid man lägger på att tillämpa övningarna i vardagen. De flesta behöver mellan 5 och 10 sessioner. Men vissa behöver färre, och vissa behöver fler.

Ålder: Jag tar emot 18 år och uppåt

Kostnad: 1250 kr per session

Videoplattform: Kaddio (Plattformen har utökad säkerhet så att både videosamtal, journalanteckningar och annan kommunikation som sker via plattformen ej går att komma åt för obehöriga)

För kontakt kring terapi mejla terapi@emilalexander.se