Metakognitiv Terapi via Video

Jag erbjuder metakognitiv terapi (MCT) via video. Här finns information till dig som är intresserad av detta.

För vem passar metakognitiv terapi?

Metakognitiv terapi har bäst effekt när det gäller besvär med oro och grubbel. Detta innebär också att det passar mycket bra vid stressproblem, eftersom oro ofta är en viktig orsak till stressen när man tittar närmare på det. Vad gäller psykiatriska diagnoser så passar MCT utmärkt för Generaliserat Ångestsyndrom (GAD), Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), Tvångssyndrom (OCD), social fobi/ångeststörning och depression. Andra diagnoser som det också passar bra för, men som inte är lika beforskade, är dysmorfofobi (BDD) och ätstörningar.

MCT passar också bra för dig som upplever det svårt att hantera känslor, t.ex. ångest eller ilska.