Metakognitiva podden undersöker hur människans tankar om sina tankar påverkar mänskligt fungerande och mående.